Huisarts Nicolay

Huisartspraktijk Nicolay

Haagsteeg 18, 6708 PM Wageningen

De praktijk De praktijk De praktijk De praktijk De praktijk

Welkom


Via deze website willen wij u meer informatie geven over onze praktijk. U vindt de tekst van onze praktijkfolder hier terug, evenals een nadere kennismaking met de medewerkers van ons team. Heeft u een opmerking of heeft u een vraag waarop u geen antwoord kan vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Praktijknummer - 0317-412327

Laatste nieuws
Verkort opleidingstraject doktersassistente
Doktersassistentes van huisartspraktijk Nicolay in Wageningen bieden, in samenwerking met DOKH en huisartspraktijken in de regio, een verkort opleidingstraject - inclusief stage – aan. Zie ook onze flyer voor meer informatie.

Praktijkinformatie


Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 tot 17:00 uur. Tussen 10.30-11.00 uur en tussen 12.30-13.00 uur alleen voor spoed. Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.

Afspraak maken

Alle spreekuren zijn op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. Een afspraak geldt voor één persoon en duurt ongeveer 10 minuten. Als u aangeeft dat er meerdere vragen zijn of dat u een langer gesprek wilt, dan kan de assistente een dubbele afspraak maken. Wanneer u een gemaakte afspraak onverhoopt af moet zeggen, dan vragen wij u de assistente tijdig te bellen.

De wachtkamer is beneden. U hoeft zich niet te melden; u wordt vanzelf geroepen.

Telefonisch spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. De assistente kan met u afspreken, dat u tussen 11.00 en 14.00 uur wordt teruggebeld door de huisarts.

Huisbezoek

Voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. De assistente zal u naar de reden van het huisbezoek vragen. Zo kunnen wij de ernst inschatten en bepalen welk bezoek eerst afgelegd moet worden. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, vragen wij u zoveel mogelijk naar de praktijk te komen.

Afgeven en afhalen

Urine kunt u afgeven tussen 8.00 en 10.00 uur; graag in een speciaal potje (af te halen bij de praktijk), voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en reden van het onderzoek. Verwijsbrieven, formulieren e.d. kunt u afhalen bij de assistente aan de balie.

Wrattenspreekuur

Van maandag tot woensdag hebben wij stikstof om uw wratten te laten behandelen. Hiervoor dient u een afspraak gemaakt te hebben met de assistente.

Informatie in- en uitschrijven

Momenteel is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Voor inschrijving hebben wij een formulier op de praktijk; u dient zich dan uit te schrijven bij uw vorige huisarts. Als u verhuist, wilt u dat dan aan ons doorgeven; wij sturen uw medisch dossier dan door naar uw nieuwe huisarts.

Stagebegeleiding

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de opleiding Doktersassistente en werken samen met opleidingsinstituut MEMO.

Spoedgevallen en EHBO


Levensbedreigende situaties

Bij levensbedreigende situaties dient u altijd eerst 112 te bellen! Geef door wat er aan de hand is, waar er hulp nodig is en welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance. De centrale medewerker verbindt u onmiddellijk door met de juiste hulpdienst in uw regio.

EHBO

Tijdens praktijkuren

Wanneer u eerste hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij open wonden, kneuzingen, brandwonden en dergelijken, dan kunt u tijdens praktijktijden, na telefonisch contact, altijd direct terecht: praktijklijn 0317-412327 (bij spoed keuze 1).

Buiten praktijkuren

De huisartsenpost (HAP) in Ziekenhuis Gelderse Vallei is voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar (0318-200800). U krijgt een speciaal opgeleide assistente aan de telefoon, die uw gegevens noteert en u advies kan geven; alle adviezen worden door een huisarts gecontroleerd. Daarnaast is de assistente in staat een afspraak voor een consult of visite te maken, of kan zij ervoor zorgen dat de dienstdoende huisarts u terug belt. Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand en neem bij een bezoek uw BSN (Burger Servicenummer) mee.

Onze medewerkers


Een team met kennis en oog voor de patiënt

Nyncke

Mw. drs. N.C.M. Nicolay

Huisarts

Nyncke Nicolay heeft Geneeskunde gestudeerd in Groningen; vervolgens enkele jaren gewerkt als tropenarts in Malawi en na terugkomst de Huisartsopleiding gedaan in Utrecht. Na acht jaar als huisarts in Rhenen te hebben gewerkt, heeft zij begin 2004 de praktijk van dokter Reeder en deels van dokter Nobacht overgenomen. Momenteel werkt zij op maandag, woensdag en vrijdag in de praktijk; daarnaast werkt zij ook in het hospice in Wageningen. Zij is getrouwd en heeft vier kinderen.

Danial

Dhr. drs. D. Zarringam

Huisarts

Danial Zarringam heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan bij de orthopedie en dermatologie. Vervolgens heeft hij ervaring opgedaan als arts bij de chirurgie waarna hij is begonnen met de huisartsopleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel zit hij daar in zijn laatste jaar van de huisartsopleiding en werkt als basisarts op de dinsdag. In zijn vrije tijd is hij regelmatig bezig met geschiedenis en kunst.

Zoe

Mw. Z. Lootens-Peperkamp

Doktersassistente

Mijn naam is Zoë Lootens- Peperkamp. Ik heb eerst de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen afgerond waarna ik via een omweg op de polikliniek geriatrie en neurologie in ziekenhuis de Gelderse Vallei ben terechtgekomen. Hier zag ik wat een geweldig beroep doktersassistente is.

Tijdens mijn opleiding doktersassistente heb ik in juni 2021 10 weken stage mogen lopen bij huisartspraktijk Nicolay. Op die manier maakte ik kennis met het beroep doktersassistente in de dagpraktijk en zag ik hoe geweldig dat werk is! Sinds oktober heb ik mijn baan op de poli neurologie opgezegd en ben ik werkzaam in deze praktijk. U zult mij voornamelijk zien op de dinsdag en de woensdag.

Marijke

Mw. drs. M.A. Schut

Praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg

Marijke Schut is m.i.v. december 2018 onze POH GGZ. Marijke heeft een bachelor- en masteropleiding in de sociale psychologie. Hierna heeft zij de post-hbo leergang tot praktijkondersteuner afgerond. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij diverse huisartsen als POH-GGZ. Marijke is getrouwd en moeder van twee zonen. Zij werkt op dinsdag.

Judith

Mw. J.A. Hoornweg

Praktijkondersteuner Somatiek

Judith is na 24 jaar ervaring in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, doorgegroeid naar verpleegkundig trainer en heeft daarna gekozen voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige. De praktijkverpleegkundige is gericht op de zorgverlening aan chronisch zieken. Het gaat daarbij vooral om patiënten met Diabetes Mellitus, astma/COPD en cardiovasculaire risico’s. Daarnaast zet de praktijkverpleegkundige zich in voor de preventie van allerlei chronische aandoeningen. Dit laatste komt bijvoorbeeld tot uiting in het begeleiden van mensen naar een gezonde leefstijl of bij stoppen met roken. In de uitvoering van deze taken werkt ze onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Judith werkt bij ons op maandag, woensdag en donderdag. Daarnaast is ze de trotse moeder van twee zonen.

Jennifer

Mw. J.R.W. Pijl

Doktersassistente

Jennyfer is sinds juli 2018 in de praktijk gekomen. Zij is sinds 1990 doktersassistente en heeft veel ervaring opgedaan bij huisartsenpraktijken, arbodienst en GGD. Bij de GGD heeft ze 2 jaar gewerkt op de afdeling TBC en tropenvaccinaties en 9 jaar bij de jeugdgezondheidszorg. In onze praktijk is zij ook de stagebegeleider voor doktersassistenten in opleiding.

Naast haar werkzaamheden in de dagpraktijk is zij ook al sinds 2001 werkzaam op de huisartsenpost als coördinerend assistente. Jennyfer werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mariska

Mw. M.A. van Voorthuijsen - Brinkman

Doktersassistente

Mariska is sinds april 2018 werkzaam in de praktijk. Zij is sinds 1998 doktersassistente. Naast ervaring bij huisartsenpraktijken is zij sinds 2001 werkzaam op de huisartsenpost, tegenwoordig als coördinerend assistente. Daarnaast heeft zij op de huisartsenpost de functie van aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Mariska werkt op maandagochtend en vrijdag. Zij is getrouwd en moeder van 3 tieners.

Arianne

Mw. A. Willemsen

Doktersassistente/praktijkmanager

Arianne is sinds september 2017 werkzaam in onze praktijk. Eerst meer op de achtergrond, echter sinds 2018 zijn haar uren als assistente en praktijkmanager langzamerhand uitgebreid. Zij werkt sinds zo’n 10 jaar als assistente waarvan zij er 5 jaar heeft doorgebracht op de huisartsenpost in Ede. Momenteel werkt zij op vrijdag.

Thuisarts


Thuisarts kan u helpen wanneer u informatie zoekt over gezondheid en ziekten. De informatie op deze website kan u onder andere helpen gezond te blijven, of om uw klachten goed aan te pakken. Daarnaast kan het handig zijn bij het voorbereiden op een gesprek met uw huisarts, of om betrouwbare informatie te vinden over een bepaalde ziekte.

Naar de website van Thuisarts Link

Geneeskundige verklaring


Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een 'geneeskundige verklaring' af te geven.

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen 'geneeskundige verklaring' afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaring afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn; is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de 'eigen' dokter). Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?

- U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

- U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

- U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.Bron: KNMG

Opt-in


Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Is het belangrijk dat andere zorgverleners uw medische gegevens kunnen bekijken?
Uw huisarts en uw apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Daarom kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen. Maar moet u (met spoed) naar een andere arts of apotheek? Of komt u bij een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken en u ÓÓk snel, goed en veilig kan behandelen. En u hoeft niet steeds opnieuw uw medische gegevens te vertellen.

Hoe kunnen zorgverleners uw medische gegevens bekijken?
Uw huisarts en uw apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP): een veilig en betrouwbaar systeem. Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als u dat goed vindt. En als het nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts en apotheek.

Wie mag uw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Wilt u weten wie uw medische gegevens hebben bekeken en wanneer? U kunt via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) een overzicht opvragen of bekijken: vzvz.nl.

Wie is verantwoordelijk voor het LSP?
• VZVZ is verantwoordelijk voor een goed, veilig en betrouwbaar LSP.
• Uw zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van uw medische gegevens en het juiste gebruik van het LSP.

Welke medische gegevens zijn te bekijken via het LSP?
Zorgverleners kunnen via het LSP alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken. Huisartsen zien:
• Uw naam, adres en leeftijd.
• Informatie over uw gezondheid.
• Informatie over de bezoeken aan uw huisarts in de afgelopen 4 maanden (of de laatste 5 bezoeken).
• Informatie over uw allergieën.
• Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek.
• Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling mag alleen gegevens over uw allergieën, medicijnen en overgevoeligheid bekijken. Dat geldt ook voor een andere apotheek.

Hoe geeft u toestemming om uw medische gegevens te delen via het LSP?
U kunt op 3 verschillende manieren toestemming geven:
• U zegt tegen uw huisarts en tegen uw apotheek dat u het goed vindt dat ze uw actuele medische gegevens delen.
• U vult het toestemmingsformulier (vzvz.nl) in en levert dat in bij uw huisarts en bij uw apotheek. Eén formulier voor uw huisarts en één formulier voor uw apotheek.

Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft?
Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet bekijken via het LSP. Ook niet bij spoedgevallen. Geeft u wel toestemming? Dan deelt uw huisarts en/of uw apotheek uw medische gegevens via het LSP. U bepaalt zelf of u wel of geen toestemming geeft. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bespreek dit met uw huisarts of apotheek. Of regel het via vzvz.nl.

Wilt u meer informatie?
• Kijk op vzvz.nl. Daar vindt u ook een overzicht van alle zorgverleners die het LSP gebruiken.
• Of bel het VZVZ Informatiepunt (maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur): 070 - 317 34 56.
• Of stuur een e-mail: informatiepunt@vzvz.nl.

Vakanties


Op de volgende data zijn wij gesloten:

week 52 (23 t/m 31 december)

Waarneming:
Praktijk van dokter Demidova: tel. 0317-418657

Het kan zijn dat in de vakanties van de praktijk de praktijkondersteuner Somatiek (Judith Hoornweg) of GGZ (Marijke Schut) wel aanwezig is. We verzoeken u dan om aan te bellen als u een afspraak heeft.

Klachtenregeling


Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets fout gaan of anders dan u had verwacht. Wij nodigen u uit om dat vooral kenbaar te maken, zodat wij de zaak kunnen bespreken en er mogelijk van kunnen leren.

U kunt via de assistente een afspraak maken of vragen om een klachtenformulier. Wij nemen dan contact met u op. Mocht een gesprek niet tot een voor u bevredigend resultaat leiden, dan kunt u de zaak voorleggen aan een klachtencommissie.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven; 088 0229100; of per e-mail)

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk


Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartspraktijk Nicolay is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartspraktijk Nicolay. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Nicolay is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartspraktijk Nicolay hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartspraktijk Nicolay wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Uitkomst patiënttevredenheidsonderzoek


Ook in 2022 hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. De uitslag van de enquête kunt u hier downloaden.

Neem contact op


Bereik ons per telefoon

De assistente is meestal uw eerste aanspreekpunt. Bij haar kunt u terecht met korte vragen. Zij maakt ook de afspraken voor consulten, visites en het telefonisch spreekuur en kan daarvoor wat meer informatie van u vragen. Tussen 14 en 15 uur heeft de assistente een klein spreekuur; gedurende die tijd kunt u een bandje krijgen.

De telefoon wordt ook 's middags gewoon opgenomen; alleen als de assistente bezig is met een patiënt, kan het zijn dat u een bandje krijgt met de vraag om later terug te bellen.

Praktijknummer - 0317-412327

Faxnummer - 0317-421003


Telefonische beschikbaarheid

Omdat de praktijklijn veel gebruikt wordt, helpt u de assistente door de gesprekken kort te houden, chronische medicatie-recepten aan te vragen via de receptenlijn en zo veel mogelijk de volgende tijden aan te houden:

08.00-10.00 uur voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites
11.00-12.30 uur voor het opvragen van uitslagen.
Tussen 10.30-11.00 uur en 12.30-13.00 uur heeft de assistente pauze.

Spoed en recepten

Spoednummer - 0317-412327 keuze 1

Receptenlijn 0317-412327 keuze 2


Uw aanvraag voor een herhaalrecept kunt u (buiten vakanties) 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn. Noemt u na de pieptoon duidelijk:
· Uw naam
· Uw geboortedatum
· Uw adres en telefoonnummer
· De naam van de medicijnen en het gebruik
· De naam van uw apotheek
· En of de medicijnen bezorgd moeten worden?

Wij sturen de recepten naar de apotheek. Medicijnen, die voor 10.00 uur worden aangevraagd, kunnen de volgende dag worden gehaald, na 10.00 uur.


Dienst- en waarneemregeling

De waarneming na 17.00 uur en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost (HAP), die gelegen is bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

HAP Gelderse Vallei

Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede
0318-200800

Wanneer de praktijk gesloten is in verband met vakantie, nascholing of nachtdienst, nemen andere Wageningse huisartsen waar. Via de telefoonbeantwoorder kunt u horen welke huisartsen dat zijn. De waarneming is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts er weer is.

Digitale omgeving

U kunt inloggen bij onze beveiligde omgeving door op deze link te klikken.

Inloggen

Adres en route


Haagsteeg 18, 6708 PM Wageningen


Plan uw route via Google MapsBereikbaar met het openbaar vervoer

Bushalte Bushalte Wageningen, Business- en Sciencepark